Sosyokrasi ile işleyen ve amacı girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sosyal fayda ve inovasyon konularına hakim 21.yüzyıl liderleri kazandırmak olan oluşum : CIRCLE-UP.

 

Circle-Up programı, ortaokul, lise ve üniversiteli gençlere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve girişimciliğin, sosyal fayda ve inovasyon çatısı altında birleştirildiği bir deneyim sunmaktadır. Öğrencilerin 21.Yüzyıl yetkinlikleri ile tanışmaları, yenilikçi ve yaratıcı çözümler geliştirmeleri için sahip olunması gereken perspektifi ve bilgi birikimini aktarmayı hedeflemektedir. Ortaokul, lise ve üniversiteli gençlere sunulan eğitim programı ile farklı okul ve bölümlerden öğrencileri bir araya getirerek, hem bilgi alışverişi sağlayan bir platform olmayı, hem de küresel trend ve sorunları içeren eğitimler ile gençlerin bilgi ve beceri düzeyini arttıran, böylece kurumlar için de nitelikli iş gücü yaratmayı başaran bir çözüm halkası olmayı amaçlar.